Disclaimer

Gebruik van informatie

Janiinemma.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Janinemma.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend. Janiinemma.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Email.

Janiinemma.nl garandeert niet dat aan haar gezonde email (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdig ontvangst van email niet kan worden gegarandeerd.

Hyperlinks.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Janiinemma.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Janiinemma.nl aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Janiinemma.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd , gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Janiinemma.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.